Aktualności

Blog poświęcony tematyce dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Interesujące artykuły, fascynujące fotorelacje prezentujące piękno i symbolikę zabytków pochodzenia żydowskiego.

Webinaria

Cykl trzech webinariów, organizowany późną jesienią 2021 inaugurujący dyskusję na temat historycznej i kulturowej wartości materialnego dziedzictwa żydowskiego w Polsce, a także wyzwań stojących przed partnerami ze strony polskiej i żydowskiej zaangażowanymi w jego ochronę.

Wirtualne spacery

Możliwość zaznajomienia się z wybranymi zabytkami dziedzictwa żydowskiego w Polsce (synagog, cmentarzy i domu przedpogrzebowego) i zwiedzenia ich na odległość.

  1. pl
  2. en
  3. iw

O Projekcie

Wirtualne spotkania z materialnym dziedzictwem Żydów polskich- Dokumentacja cyfrowa zabytków żydowskich w Polsce i wspieranie dialogu polsko-żydowskiego.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się znaczna część światowego dziedzictwa żydowskiego. Wśród nich około 1200 cmentarzy na których spoczywają przodkowie wielu dzisiejszych Żydów aszkenazyjskich oraz liczne synagogi I inne budynki należące niegdyś do gmin żydowskich - niekiedy cenne i rzadkie zabytki- które są świadectwem różnorodnej kultury Żydów polskich i ich wielowiekowej obecności w społeczeństwie i kulturze Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt zakłada dwa główne cele:

  • Pierwszym z nich jest umożliwienie szerokiej publiczności, w kraju i za granicą, zaznajomienia się z wybranymi zabytkami dziedzictwa żydowskiego (synagog, cmentarzy i domu przedpogrzebowego) i zwiedzenia ich na odległość bez potrzeby podróżowania, którego możliwość jest znacznie ograniczona w dobie pandemii Covid-19. W tym celu opracowaliśmy cyfrowe modele wybranych obiektów w Kraśniku, Łęcznej, Olsztynie, Przysusze, Sejnach, i Zamościu.

  •  Drugą intencją związana z projektem jest zainaugurowanie dyskusji, w formule webinariów, na temat historycznej i kulturowej  wartości materialnego dziedzictwa żydowskiego w Polsce a także  wyzwań stojących przed partnerami ze strony polskiej i żydowskiej zaangażowanymi w jego ochronę. Cykl trzech webinariów odbędzie się późną jesienią  a terminy i szczegóły tych wydarzeń będą opublikowane na stronie internetowej projektu w zakładce: webinaria. Wyrażamy nadzieję iż owe dyskusje jaki i cyfrowe modele obiektów, przyczynią się do zwiększenia zainteresowania dziedzictwem Żydów polskich, świadomości wyzwań i ogromu pracy potrzebnych na rzecz jego zachowania, dostrzeżenia potencjału tych zabytków jako zasobów kulturalnych dla Polaków i  Żydów i jako miejsc stwarzających okazję do pogłębienia szerszego dialogu polsko-żydowskiego. 

Na stronie internetowej projektu dostępne są także modele cyfrowe, m.in. synagog w Łańcucie i w Orli,  zrealizowane w ramach innych inicjatyw możliwych przy wsparciu firmy Skanowanie XYZ oraz Fundacji Foundation For Jewish Heritage.

Zainteresowanych projektem i możliwością wsparcia ochrony wyżej wymienionych obiektów zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem:
m.jankowska@fodz.pl, fodz@fodz.pl

Więcej informacji na temat możliwości wsparcia ochrony zabytków udostępniamy tutaj.

Zapraszamy do zwiedzania!

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”

Odwiedź nas