Zapraszamy obejrzenia nagrań z Webinariów! 

(kliknij poniżej)

Uwaga!

Spotkania są prowadzone w języku angielskim!

Wirtualne spotkania z materialnym 
dziedzictwem Żydów polskich

W ramach projektu „Wirtualne spotkania z materialnym Dziedzictwem Żydów polskich," Fundacja FODŻ, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, organizuje cykl webinariów w języku angielskim na temat żydowskich zabytków w Polsce. W trakcie spotkań porozmawiamy o historii i o stanie zachowania tych obiektów, o ich kulturowym i edukacyjnym potencjale, a także o różnych pomysłach na ich ochronę
i wyzwaniach związanych z tą kwestią. W spotkaniach wezmą udział pracownicy FODŻ oraz znamienici goście z kraju i zagranicy.

Cykl trzech webinariów odbędzie się w listopadzie i grudniu:

Webinar III

Webinar II

Webinar I

Synagogi: -  Ślady historii, czyli o  budynkach i związanych z nimi społecznościami
 

Rozmowa z prof. Thomasem C. Hubka z Wydziału Architektury Uniwersytetu Wisconsin-Milwaukee, autorem „Resplendent Synagogue: Architecture and Worship in an 18th century Polish Community" i prof. Marcinem Wodzińskim, kierownikiem Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, autorem książki "Chasydyzm. Atlas historyczny".

Synagogi: Stan zachowania i perspektywy na przyszłość

Synagogi: Zabytki żydowskie, o ich potencjale kulturowym i edukacyjnym


Rozmowa z Helise Lieberman, dyrektor Fundacji Centrum Taubego i Glennem Kurtzem,autorem „Three Minutes in Poland: Discovering a Lost World in a 1938 Family Film".

Synagoga i Jesziwa w Sejnach

Aktualności

Blog poświęcony tematyce dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Interesujące artykuły, fascynujące fotorelacje prezentujące piękno i symbolikę zabytków pochodzenia żydowskiego.

Wirtualne spacery

Możliwość zaznajomienia się z wybranymi zabytkami dziedzictwa żydowskiego w Polsce (synagog, cmentarzy i domu przedpogrzebowego) i zwiedzenia ich na odległość.

  1. pl
  2. en
  3. iw

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”

Odwiedź nas